Kajian Adab: Kitab Washaya al-Aba Lil Abnai – (1) Muqadimah

Disampaikan oleh : al-Ustadz Muslim Abu Ishaq hafizhahullah

Syaikh Muhammad Syakir Rahimahullah (1282 H – 1358 H)

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pemuka para nabi dan rasul. Kepada keluarga dan shahabat beliau radhiyallahu ‘anhum semuanya.

Kemudian setelahnya. Kitab ini “ad-Durus al-Awwaliyyah Fi al-Akhlaq al-Mardhiyyah” (pelajaran awal dalam akhlak-akhlak yang diridhoi) aku tujukan untuk penuntut ilmu agama. Dan sungguh aku telah mengumpulkan akhlak-akhlak yang dibutuhkan para penuntut ilmu pada permulaan urusannya (dalam menuntut ilmu), sampai apabila Allah memberikan taufik kepadanya untuk berakhlak dengannya maka diharapkan Allah memberikan kemanfaatan ilmu yang dia tuntut kepadanya dan kepada banyak manusia. Dan Allah yang memberikan petunjuk serta hidayah kepada jalan yang lurus.